Algemene Voorwaarden voor shop.looptas.nl

Laatst bijgewerkt: 20-04-2024

Lees deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”, “Algemene Voorwaarden”) zorgvuldig door voordat u de website shop.looptas.nl (de “Dienst”) gebruikt die wordt beheerd door LoopLoyals B.V. (“ons”, “wij”, of “onze”).

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is gebonden aan uw acceptatie van en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst gaat u akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden dan heeft u geen toegang tot de Dienst.

Intellectuele Eigendomsrechten

De Dienst en de originele inhoud, kenmerken en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van LoopLoyals B.V. en haar licentiegevers. De Dienst is beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van zowel de Nederland als buitenlandse landen. Onze handelsmerken en handelskleding mogen niet worden gebruikt in verband met enig product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LoopLoyals B.V.

Links Naar Andere Websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die niet in eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door LoopLoyals B.V..

LoopLoyals B.V. heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, privacybeleid, of praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat LoopLoyals B.V. niet verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op enige dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via enige dergelijke websites of diensten.

Wij adviseren u dringend om de algemene voorwaarden en privacybeleid van websites of diensten van derden die u bezoekt te lezen.

Beëindiging

Wij kunnen uw toegang tot onze Dienst onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking als u de Voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard de beëindiging moeten overleven, zullen de beëindiging overleven, inclusief, zonder beperking, eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Wat een materiële wijziging is, wordt bepaald naar ons goeddunken.

Door verder toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Dienst nadat deze revisies van kracht worden, gaat u akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer gemachtigd om de Dienst te gebruiken.

Contact Opnemen

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op.